Vaikus.

| 20. September, 2015

Käsitöörindel ei toimu eriti midagi.